تجزیه و تحلیل یک فروشگاه اینترنتی نرم افزار با نرم افزار رشنال رز به همراه گزارش کار و سناریوها

تجزیه و تحلیل یک فروشگاه اینترنتی نرم افزار با نرم افزار رشنال رز به همراه گزارش کار و سناریو ها در 88 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول تجزیه و تحلیل یک فروشگاه اینترنتی نرم افزار با نرم افزار رشنال رز به همراه گزارش کار و سناریوها
مشاهده قیمت و دانلود

تجزیه و تحلیل یک فروشگاه اینترنتی نرم افزار با نرم افزار رشنال رز به همراه گزارش کار و سناریو ها در 88 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

تعریف پروژه
فصل اول
بررسی مشتری و هدف
چارت سازمانی
خلاصه عمکرد ها
شرح وظایف
دیاگرام متن
فرم تقاضا:سیستم وب سایت شرکت نرم افزاری
فصل دوم
مقدمه
خلاصه ای در مورد هیئت مدیره
هدف
راه حل های پیشنهادی به کارفرمای پذیرفته شده
راه حل های پیشنهادی به کارفرمای پذیرفته نشده
متدولوژی و روش اتخاذ شده برای مطالعه سیستم
برنامه ریزی پروژه
بررسی اقتصادی شامل هزینه ها و سود آوری ها
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل سوم
پیش گفتار
چارت عملیاتی
نیاز های عملیاتی مدیریت
نیازهای کیفی مدیریت
نیاز های عملیاتی واحد فروش
نیازهای کیفی واحد فروش
نیازهای عملیاتی واحد بازاریابی
نیازهای کیفی واحد بازاریابی
نیازهای عملیاتی واحد پشتیبانی
نیازهای کیفی واحد پشتیبانی
نیاز های کاربری
نیازهای کیفی
نیاز های نرم افزاری
نیاز های سخت افزاری
فصل چهارم
مستند مدل سازی
نمودار های مورد کاربرد سیستم
نمودار یوز کیس مدیریت
نمودار توالی مدیریت(مدیریت پرسنل)
نمودار همکاری مدیریت(مدیریت پرسنل)
نمودار توالی مدیریت(نظارت پشتیبانی آنلاین)
نمودار همکاری مدیریت(نظارت پشتیبانی آنلاین)
نمودار توالی مدیریت(نظارت بازاریابی)
نمودار همکاری مدیریت(نظارت بازاریابی)
نمودار یوز کیس فروش
نمودار توالی فروش(کم و زیاد کردن محصول)
نمودارهمکاری فروش(کم و زیاد کردن محصول)
نمودارتوالی فروش(سفارش)
نمودارهمکاری فروش(سفارش)
نمودارتوالی فروش(خرید)
نمودارهمکاری فروش(خرید)
نمودار یوزکیس بازاریابی
نمودارتوالی بازاریابی(معرفی محصول جدید)
نمودارهمکاری بازاریابی(معرفی محصول جدید)
نمودارتوالی بازاریابی(معرفی محصول)
نمودارهمکاری بازاریابی(معرفی محصول)
نمودارتوالی بازاریابی(معرفی محصول)
نمودارتوالی بازاریابی(معرفی محصول2)
نمودارهمکاری بازاریابی(معرفی محصول2)
نمودارتوالی بازاریابی(مشاوره محصول)
نمودارهمکاری بازاریابی(مشاوره محصول)
نمودار یوزکیس پشتیبانی
نمودارتوالی پشتیبانی(پشتیبانی آنلاین)
نمودارهمکاری پشتیبانی(پشتیبانی آنلاین)
نمودارتوالی پشتیبانی(پشتیبانی)
نمودارهمکاری پشتیبانی(پشتیبانی)
نمودارتوالی پشتیبانی(آموزش های لازم)
نمودارهمکاری پشتیبانی(آموزش های لازم)
نمودار های کلاس مربوط به فروشگاه
سناریو
مدیریت پرسنل
نظارت پشتیبانی آنلاین
نظارت بازار یابی
کم و زیاد کردن محصولات
دریافته سفارش
خرید
مشاوره محصول
معرفی محصول جدید
معرفی محصول1
معرفی محصول2
پشتیبانی
گفتگوی آنلاین
آموزش های لازم
فصل پنجم
مستند چشم انداز
هدف
دامنه
تعاریف
مرحله آغاز به کار یا آغازین
مرحله بسط یا تحلیل پیچیدگی
مرحله ساخت
مرحله انتقال
در نسخه بتا
نتایجRUP
ای‌اس‌پی‌دات‌نت (به انگلیسی: ASP.NET)
مرجع
موقعیت پروژه
موقعیت کاری
مشکلات
موقعیت محصول
عملیات موفقیت پروژه
توصیف افراد و کاربرها
آمار بازار
خلاصه افراد مرتبط
خلاصه کاربران
محیط کاربر
شرح کلی محصول
ایجاد محصول
پیشفرض ها و وابستگی ها
قابلیت های محصول
محدودیت ها
دامنه های کیفیت

مشاهده قیمت و دانلود