پاورپوینت تحلیل فضای شهری، بررسی منطقه ای از خیابان ساری (قائمشهر)

پاورپوینت تحلیل فضای شهری، بررسی منطقه ای از خیابان ساری (قائمشهر) از چهار راه جویبار تا میدان طالقانی در 25 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

تصویر محصول پاورپوینت تحلیل فضای شهری، بررسی منطقه ای از خیابان ساری (قائمشهر)
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت تحلیل فضای شهری، بررسی منطقه ای از خیابان ساری (قائمشهر) از چهار راه جویبار تا میدان طالقانی در 25 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

فهرست مطالب

قائمشهر     

تصویر چند نقشه طراحی شده توسط دست از شهر

محل تجمع مراکز خرید

دلیل انتخاب این راسته

جدول بررسی امکانات و محدودیتها    

بررسی خصوصیات محیط طبیعی

تهدید

فرصت

ضعف

قوت

بررسی خصوصیات کالبدی – عملکردی

تهدید

فرصت

ضعف

قوت

بررسی خصوصیات اجتماعی – اقتصادی

تهدید

فرصت

ضعف

قوت

ارائه راهبرد و سیاست

نمای پیشنهادی با در نظر گرفتن مصالح بوم آورد

کاربری پیشنهادی

محل تجمع (پاتوق) ناشنوایان

جایگیری ساختمان با ارزش سر پیچ ها

مشاهده قیمت و دانلود