راهنمای تعمیرات و سرویس تهویه مطبوع ریو

راهنمای تعمیرات و سرویس تهویه مطبوع ریو در 43 صفحه pdf

تصویر محصول راهنمای تعمیرات و سرویس تهویه مطبوع ریو
مشاهده قیمت و دانلود

راهنمای تعمیرات و سرویس تهویه مطبوع ریو در 43 صفحه pdf

 

فهرست مطالب

پیشگفتار
اطلاعات کلی
سیستم تهویه مطبوع
کنترل های دستی کمپرسور
کنترل های فن
کنترل های دستی کولر و فن
فرم نظرات و پیشنهادات

 

توجه: کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس تهویه مطبوع ریو، کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین اداره فنی و مهندسی به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی ریو تهیه و تدوین شده است امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده بهبود بخشند .

مشاهده قیمت و دانلود