راهنمای تعمیرات و سرویس موتور ریو

کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس مجموعه موتور ریو در 90 صفحه pdf

تصویر محصول راهنمای تعمیرات و سرویس موتور ریو
مشاهده قیمت و دانلود

کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس مجموعه موتور ریو در 90 صفحه pdf

 

فهرست مطالب

پیشگفتار
مشخصات فنی خودرو
ابزارهای مخصوص
جدول راهنمای عیب یابی موتور
مجموعه موتور
سیستم خنک کاری
سیستم روغنکاری
سیستم خروج دود و ورود هوا
مجموعه سر سیلندر
سیستم تایمینگ جرقه
فرم نقطه تظرات و پیشنهادات

مشاهده قیمت و دانلود