بررسی مبانی کارورزی طناب زنی

بررسی مبانی کارورزی طناب زنی به همراه 15 طرح درس یک جلسه ای، تنظیم شده در 49 صفحه، فرمت doc

تصویر محصول بررسی مبانی کارورزی طناب زنی
مشاهده قیمت و دانلود

بررسی مبانی کارورزی طناب زنی به همراه 15 طرح درس یک جلسه ای، تنظیم شده در 49 صفحه، فرمت doc

 

فهرست مطالب

تاریخچه

طناب زنی چیست ؟

فواید طناب زنی

وسایل و امکانات مورد نیاز

اهمیت و كارایی طناب زدن در ورزش

اندازه گیری استاندارد یك طناب

مرحله پیش آمادگی

مرحله متوسط

مرحله آماده سازی

گرم كردن با كمك طناب زدن

استراحت فعال با طناب زدن

سرد كردن بدن با طناب زدن

طناب زدن فصل قبل از مسابقات

طناب زدن در فصل مسابقات

آشنایی با مسابقات طناب زنی

مسابقات انفرادی

مسابقه ۳ بارعبور طناب از زیر پا در یک جهش

مسابقه سرعت استقامت

مسابقه آزاد

مسابقات تیمی

انواع طناب زدن و اهمیت آن

اندازه گیری استاندارد یك طناب

زندگی با طناب

برای سوزاندن چربی ها طناب بزنید

برنامه تحریکی

راهنمایی های آموزشی

ارتباط و اثرات طناب زنی با ورزش های دیگر

 

فهرست طرح درس

جلسه اول: نام مهارت: پرش ساده *نحوه ایستادن و پرش کردن     basic jump           

جلسه دوم: آموزش مهارت مکث روی پا (دو بار پریدن و یک بار رد کردن طناب)   double  bounce

جلسه سوم: آموزش مهارت زیگ زاگ (پرش چپ راست)   skier

جلسه چهارم: آموزش مهارت پرش جفت جلو عقب   bell

جلسه پنجم: آموزش مهارت پروانه (پا باز از طرفین) side straddle

جلسه ششم: آموزش مهارت قیچی پا از جلو  forward straddle

جلسه هفتم: آموزش گام جاگینگ (در جا دویدن)   مرور جلسات قبلی jogging                          

جلسه هشتم : مهارت: پنجه  پنجه   toe to toe

جلسه نهم: آموزش مهارت پاشنه و پنجه to toe  hael

جلسه دهم: آموزش مهارت گهواره            

جلسه یازدهم: آموزش مهارت  چرخش کمر  twist

جلسه دوازدهم:  آموزش طناب بلند

جلسه سیزدهم: آموزش مهارتهای دو نفره

جلسه چهاردهم: آموزش مهارت سه نفره و چهار نفره با طناب 

جلسه پانزدهم: آموزش هماهنگی گروهی با ریتم موسیقی

 

 

بخشی از متن

امکانات مورد نیاز


·        طناب ورزشی مناسب (طناب به اندازه توان دانش آموزان بوده و زیاد سنگین یا سبک نباشد)

·        لباس ورزشی مناسب (هر لباس ورزشی راحت، بهداشتی و ترجبحاً لباس ورزش پیراهن و شورت باشد)

·        فضای ورزشی روباز یا سرپوشیده (بدون وجود هرگونه ناهمواری و لوازم خطر آفرین و با پوشش کف مناسب)

نکات مهم قبل از آموزش مهارت های پایه طناب زنی:

1- قبل از آموزش مهارت ها وضعیت سلامت جسمانی دانش آموزان را بررسی کنید

2-از طناب مناسب برای تمرینات استفاده کنید . طناب باید زیاد سنگین و سبک نباشد و طول طناب برای قد دانش آموزان مناسب باشد .

3 – همیشه مهارت های طناب زنی را یا تمرینات را ابتدا معلم ورزش یا یک دانش آموز برتر چندین بار اجرا کند .

4 -مهارت ها را ابتدا با سرعت آرام و چندین بار نمایش دهید سپس مهارت را بخش بخش کرده و آموزش دهید .

5- تفاوت های فردی دانش آموزان را در نظر بگیرید (وزن – هوش یادگیری – علاقه دانش آموزان و آمادگی جسمانی...)

6- از بازخوردهای مناسب و به موقع استفاده کنید .

7- جلسات اولیه تمرینات را جدی بگیرید . هماهنگی عصبی عضلانی در جلسات اولیه آموزش بسیار تعیین کننده است .

8- فضای آموزشی را شاد نگه دارید و در خلال تمرین از تشویق و موسیقی شاد استفاده کنید .

9- فراموش نکنید بازخورد های مثبت تشویق و صبر و حوصله گره گشای مشکلات آموزشی است.

10- در صورت امکان قبل از آموزش مهارتها فیلم آموزشی طناب زنی را برای دانش آموزان نمایش دهید.

مشاهده قیمت و دانلود