پاورپوینت آزمون های آماری از دیدگاه پارامتری

پاورپوینت آزمون های آماری از دیدگاه پارامتری (درس آمار)، تنظیم شده در 27 اسلاید، فرمت ppt

تصویر محصول پاورپوینت آزمون های آماری از دیدگاه پارامتری
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت آزمون های آماری از دیدگاه پارامتری (درس آمار)، تنظیم شده در 27 اسلاید، فرمت ppt

 

فهرست مطالب

مقدمه

میانگین یك جمعیت

تفاوت بین میانگین دو جمعیت

جوامع مستقل

جوامع غیر مستقل

آزمون نسبت جامعه

تفاوت میان نسبت‌های دو جمعیت

بررسی فرض برابری واریانس

 

بخشی از متن

داده‌ها: ماهیت داده‌ها بر روی انتخاب نوع آزمون تاثیرگذار است
مفروضات: پیش فرض‌های مربوط به هر آزمون باید رعایت شود
فرضیه‌ها: در آزمون آماری دو نوع فرضیه وجود دارد:
فرضیه صفر
فرضیه مقابل (جانشین)
تعیین شاخص آماری آزمون: روشی است برای تلخیص اطلاعات موجود در نمونه و تبدیل آن به یك عدد. بنا به نوع داده‌ها و فرضیه تعیین می‌شود

مشاهده قیمت و دانلود