پاورپوینت بررسی آناتومی جمجمه

پاورپوینت آناتومی جمجمه (درس آناتومی و کالبد شناسی) ، تنظیم شده در 34 اسلاید، همراه با ذکر منابع، فرمت ppt

تصویر محصول پاورپوینت بررسی آناتومی جمجمه
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت آناتومی جمجمه (درس آناتومی و کالبد شناسی) ، تنظیم شده در 34 اسلاید، همراه با ذکر منابع، فرمت ppt

 

فهرست مطالب

استخوان پیشانی     Forantal

استخوان پس سری     Occipital

استخوان پروانه ای   Sphenoid

استخوان پرویزنی       Ethmoid

استخوان گیجگاهی Temporal       

استخوان آهیانه    Parietal       

نمای پیشانی frontalis  Norma

نمای پس سری  occipitalis Norma

نمای جانبی  lateralis Norma

نمای قاعده ای  basalis Norma

نمای عمودی  Norma rticalis

ملاج Fontanell   

استخوان لامی    Hyoid bone

استخوان ترقوه    Clavicle 

استخوان کتف Scapula     

زوایا وکناره های استخوان کتف

استخوان لگن   Pelvis 

نمای بیرونی استخوان لگن

نمای درونی استخوان لگن

تفاوت لگن در زن ومرد

 

بخشی از متن

از مجموع 22 استخوان پهن و نامنظم تشکیل شده است که با استخوان لامی و استخوانهای درون گوش میانی 29 عدد می باشد.

این استخوانها سروصورت را شکل می دهند.

همه بجز فک پایینی به وسیله بافت همبندی با هم مفصل شده و هیچ گونه حرکتی ندارند.این نوع مفصل لیفی را درز sture))می نامند.

جمجمه از دو بخش استخوان تشکیل شده است:

1.یکی از استخوانهای فرد جمجمه است که از دو بخش افقی وعمودی تشکیل شده است.

2.بخش عمودی  حفره جمجمه را از جلو محدود نموده،پیشانی را می سازد وبخش افقی ساختن سقف کاسه چشم و حفره ی بینی دخالت دارد.

3.استخوان پیشانی با استخوانهای دیگر جمجمه مانند:پروانه ای،پرویزنی ،فک بالایی ، جانبی ،گونه ای،اشکی ،و بینی مفصل می گردد.

مشاهده قیمت و دانلود