پاورپوینت بررسی مهره و ستون مهره ای

پاورپوینت مهره و ستون مهره ای (درس آناتومی بدن انسان)، تنظیم شده در 49 اسلاید، فرمت ppt

تصویر محصول پاورپوینت بررسی مهره و ستون مهره ای
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت مهره و ستون مهره ای (درس آناتومی بدن انسان)، تنظیم شده در 49 اسلاید، فرمت ppt

 

فهرست مطالب

اعمال ستون مهره ای

قوس های ستون مهره ای

قوس اولیه

قوس ثانویه

تقسیم بندی مهره ها

بخش های تشکیل دهنده یک مهره

تنه مهره ای (vertebral body)

قوس مهرهای (vertebra arch)

مهره اول ودوم گردن

مهره اطلس (atlas)

مهره اکسیس (axis)

استخوان خاجی (sacrum)

دنباچه (coccyx)

اندام تحتانی

استخوان بندی اندام تحتانی

استخوان لگن خاصره(hip bone)

بخش تهیگاهی

بخش شرمگاهی

بخش نشیمنگاهی

حفره حقه

سوراخ سدادی

مهمترین برجستگی ها وفرو رفتگی ها

کناره جلویی

کناره پشتی

حفره لگن و تفاوت های آن درزن و مرد

تقسیم بندی حفره لگنی

لگن بزرگ یا کاذب(greater or false pelvis)

لگن کوچک یا حقیقی(lesser or true pelvis)

تفاوت لگن زن ومرد

استخوان ران (femur)

انتهای بالایی

تنه

انتهای پایینی

استخوان کشکک(patella)

استخوان درشت نی(tibia)

انتهای بالایی

تنه

انتهای پایینی

استخوان نازک نی(Fibula)

استخوان های مچ پا

ردیف جلویی

استخوان های کف پا

استخوان های بند انگشتان(The phalanges of the toes)

 

بخشی از متن

قوس ها سبب جذب فشار ها وضربات شدید ،حفظ تعادل ،انتقال وزن و...

قوس اولیه: از بدو تولد وجود دارد و به سمت جلو تقعر(kyphosis) دارد.

قوس دوم یا پشتی

قوس چهارم یا لگنی

قوس ثانویه: پس ازراه رفتن درفرد ایجاد می شودو به سمت جلو تحدب (Lordosis)دارد

قوس اول یا گردنی

قوس سوم یا کمری

مشاهده قیمت و دانلود