تحقیق بررسی انسانهای نخستین

تحقیق با موضوع انسانهای نخستین در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول تحقیق بررسی انسانهای نخستین
مشاهده قیمت و دانلود

تحقیق با موضوع انسانهای نخستین در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

فصل اول

انسانهای نخستین

مقدمه

آن زمان که انسان نبود.

پیدایش نخستین باره انسان

بشر راه رفتن روی دوپا را می آموزد

بشر راه استفاده کردن از دستهایش را می یابد

بشر ، ابزار می سازد

بشر شکارچی

جمع آوری غذا

کشف آتش

دوره اسکان بشر در غار

غارهای کمربند ، هوئو و همجوار آن در مازندران

غار تنگ پَبدَه در کوههای بختیاری

غارهای دره خرم آباد لرستان

غارهای هیوِ در استان مرکزی

دوره اسکان بشر در دشت

تصور انسانهای اولیه از آسمان

سازگاری یافتن با آب و هوای سرد

دین و فرهنگ جوامع اولیه

تکامل انسان

نتیجه گیری

فصل دوم

پیدایش روستا

مقدمه

تاریخچه روستا

جغرافیای روستایی

ریشه های جغرافیای روستایی

نقش آب در پیدایش سکونتگاه های ایران

شکل روستا ها

روند خانه سازی در روستاها

وسعت سکونتگا ههای روستایی

موقعیت سکونتگا ههای روستایی

منابع درآمد روستاییان

شیوه های تولید زراعی

حمل و نقل پایدار در روستا

جمعیت واشتغال روستایی

ارزش روستا

مشارکت جوامع محلی در گردشگری روستایی

مشارکت در توسعه گردشگری روستایی

نتیجه گیری

منابع

مشاهده قیمت و دانلود