صنعت گردشگری گامی نوین در جهت توسعه منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

صنعت گردشگری گامی نوین در جهت توسعه منطقه ای نمونه موردی استان سیستان و بلوچستان از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در 21 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با قرمت doc

تصویر محصول صنعت گردشگری گامی نوین در جهت توسعه منطقه ای استان سیستان و بلوچستان
مشاهده قیمت و دانلود

صنعت گردشگری گامی نوین در جهت توسعه منطقه ای نمونه موردی استان سیستان و بلوچستان از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی  در 21 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با قرمت doc

 

 

چکیده

 

 

گردشگری  و اقتصاد گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. رشد صنعت گردشگری تأثیرات چند جانبه ای در کشورها به دنبال دارد. برقراری توازن و تعادل در وضعیت پرداخت ها، تنوع اقتصادی، افزایش درآمدها و ایجاد فرصت های شغلی از پیامدهای این صنعت به شمار می آید. کشور ایران تا کنون حدود 07/0تا 09/0 درصد از بازار گردشگردی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است كه منطقه‌ای كردن گردشگری در سطح ملی و منطقه بندی كردن گردشگری با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه می تواند به توسعه مناطق منجر شود و می‌تواند با حمایت از سوی دولت در چارچوب منافع منطقه‌ای و در وحدت با برنامه توسعه ملی، زیرساخت‌های مناسبی را برای توسعه و بومی سازی گردشگری فراهم آورد. در این راستا استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از قطبهای جاذب گردشگر در کشور کمتر از01/0درصد از گردشگران را به سوی خود جذب نموده است که این مسئله خودجای بحث و تحقیق دارد. در این مقاله سعی بر آن است که صنعت گردشگری به عنوان گامی نوین در جهت توسعه منطقه ای استان سیستان و بلوچستان معرفی گردد، شاید از رهاورد این صنعت بتوان شاهد توسعه این استان محروم باشیم. روش استفاده شده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است. با بهره گیری از مدل(swot)، نتایج حاصله حاکی از آن است که صنعت گردشگری در این استان با توجه به جاذبه های گردشگری زیاد، با موانع زیادی مواجه است که می توان به نبود برنامه ریزی منسجم و مدون در زمینه توسعه صنعت گردشگری، نگرش تفننی و تفریحی مردم و مسئولین استان نسبت به این موضوع، عدم معرفی مناسب آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی استان، محدود بودن امکانات رفاهی و اقامتی و ناچیز بودن اعتبارات اختصاصی به این صنعت اشاره نمود.

 

 

 

واژه های كلیدی: صنعت گردشگری- توسعه منطقه ای- سیستان و بلوچستان.

 

 

 

فهرست مطالب :

 

 

1- مقدمه

 

2- نقش و اهمیت گردشگری در توسعه منطقه ای

 

3-  پیشینه تحقیق

 

4- روش تحقیق

 

5- معرفی محدوده مورد مطالعه

 

6- قابلیتها ومزیتهای نسبی استان سیستان و بلوچستان

 

1-6 - موقعیت جغرافیایی و ویژگی های مکانی- فضایی

 

2-6- فعالیتهای عمده اقتصادی- اجتماعی

 

ب) درزمینه ذخایر و منابع دریایی

 

پ) درزمینه منابع معدنی

 

ت) درزمینه توسعه فعالیتهای کشاورزی

 

ث) درزمینه فعالیتهای دامداری

 

ج) در زمینه فعالیتهای صنعتی

 

ح) درزمینه فعالیتهای بازرگانی، حمل ونقل و ترانزیت کالا

 

7- معرفی جاذبه های گردشگری سیستان و بلوچستان

 

  8- اثرات جذب گردشگر بر اشتغال، اقتصاد و توسعه استان سیستان و بلوچستان

 

1-8- آثار اقتصادی گردشگری

 

2-8- آثار گردشگری بر اشتغال استان

 

3-8- آثار گردشگری بر توسعه استان

 

  9- تحلیل نقاط قوت و ضعف درونی و فرصتها و تهدیدات بیرونی گردشگری در استان

 

10- جمع بندی و نتیجه گیری

 

منابع و مآخذ

مشاهده قیمت و دانلود