مقاله کارآفرینی روستایی، واقعیتی پنهان و الزامی برای تحقق توسعه اقتصادی

مقاله کارآفرینی روستایی، واقعیتی پنهان و الزامی برای تحقق توسعه اقتصادی در 9 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

تصویر محصول مقاله کارآفرینی روستایی، واقعیتی پنهان و الزامی برای تحقق توسعه اقتصادی
مشاهده قیمت و دانلود

مقاله کارآفرینی روستایی، واقعیتی پنهان و الزامی برای تحقق توسعه اقتصادی در 9 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

توسعه روستایی و جایگاه کارآفرینی در آن

استراتژی عمده  توسعه روستایی در ایران

توسعه كشاورزی

توسعه یكپارچه روستایی

توسعه مراكز رشد روستایی

مراكز رشد روستایی چند هدف اصلی را دنبال می‌كنند

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها

چالشهای توسعه اقتصادی کارآفرینانه در روستاهای ایران

عدم دسترسی به سرمایه و امکانات

مشکل در عرضه کالاها و خدمات

تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص

امکان ریسک کمتر در روستاها نسبت به شهرها

کمبود سازمانهای حمایت کننده

گسترش روزافزون تغییرکاربری اراضی زراعی

سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه اقتصادی کارآفرینی در روستاها

توجه به بخشهای غیرکشاورزی

تاکید بر جذب و توسعه فناوریهای جدید

آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد

جذب کسب‌وکارها در یک منطقه خاص

حفظ و توسعه کسب‌وکارهای موجود

ایجاد کسب و کارهای جدید

تغییرنگرش حاکم براذهان مدیران ومردم نسبت به روستا ازطریق

جذاب سازی فضای روستایی کشورازطریق

تکمیل وتکامل جامعه اطلاعاتی روستایی کشور

تشکیل خوشه های دانشی روستایی وتوسعه زیرساخت های دانشی(دیوید،1381)

نوسازی مناطق آسیب دیده ی روستایی وتوسعه اشتغال زایی درروستاهای کشور

شکوفاسازی اقتصادروستایی وتاسیس روستاهای نوین

راهبردهای بلندمدت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

 

بخشی از متن

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی کارآفرینی روستایی ،و الزامات کاربردی آن در فرایند توسعه روستایی در شرایط کنونی ایران است . کار گردآوری اطلاعات در این مجموعه به کمک مطالعات اسنادی و مرور ادبیات موضوع در منابع و ماخذ و پاره ای از تجربیات شخصی صورت گرفته است . لذا تحقیق حاضر در شمار تحقیقات توصیفی بوده و شرایط موجود را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که کارآفرینی در سطح جوامع روستایی یک ضرورت است و  توسعه کارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی روستاها نیست، اما نسبت به سایر استراتژیها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسب‌تر است. با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک کارآفرین، روستاییان به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست می‌یابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد. روستاها نیز همچون شهرها، مملو از فرصتهای جدید و کشف‌نشده هستند که کشف و بهره‌برداری به‌موقع از این فرصت‌ها و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رقابت‌پذیر بر مبنای آن، می‌تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد.

مشاهده قیمت و دانلود