مقاله بررسی ابعاد مهندسی مجدد در سازمان

مقاله بررسی ابعاد مهندسی مجدد در سازمان در 12 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

تصویر محصول مقاله بررسی ابعاد مهندسی مجدد در سازمان
مشاهده قیمت و دانلود

مقاله بررسی ابعاد مهندسی مجدد در سازمان در 12 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

رویكردها

آماده سازی

تشخیص

انتخاب

راه حل

انتقال

چشم انداز

اقدامات اولیه

تشخیص

آلترناتیوها

احیا و نوسازی

مانیتورینگ

كشف

تحقق

كشف

جستجو و جمع آوری

نوآوری و ساخت

سازماندهی مجدد، آموزش مجدد وابزارسازی مجدد

انتخاب مسیر

الگوبرداری

چشم انداز فرایندها

حل مساله

برنامه ریزی

اجرا

دوران نهفتگی

تفكر هدفمند

كشف حقیقت

آزمایش و یادگیـری

الزامات و وجوه مشترك مهندسی مجدد

دلایل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد

عوامل خارجی

عوامل داخلی

استراتژی های سازمان

الگوبرداری

مدیریت كیفیت جامع

فناوری اطلاعات

تغییرات و منابع انسانی

منابع و مراجع

 

بخشی از متن

سازمان یك نهاد اجتماعی است كه مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی كه محیط نسبتاً باثبات بود، بیشتر سازمانها برای بهره برداری از فرصتهای پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندك اكتفا می كردند. ولی با گذشت زمان، در سراسر دنیا سازمانها دریافتــه اند كه فقط تغییرات تدریجی راهگشای مشكلات كنونی سازمانها نیست و گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییراتی به صورتی اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود. امروزه در سراسر دنیا این تغییرات انقلابی را با نام مهندسی مجدد می شناسند. مهندسی مجدد(BPR) روندی است كه در آن وظیفه های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی كسب و كار عوض كرده و بنابراین، سازمان از حالت وظیفه گرایی به سوی فرایند محوری حركت می كند. همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند كسب و كار و كاهش هزینه ها و در نتیجه رقابتی تر شدن سازمان می گردد.

مشاهده قیمت و دانلود