مقاله تجارت الکترونیک، بستری برای جهانی شدن

مقاله تجارت الکترونیک ، بستری برای جهانی شدن در 17 صفحه مجزا از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول مقاله تجارت الکترونیک، بستری برای جهانی شدن
مشاهده قیمت و دانلود

مقاله تجارت الکترونیک ، بستری برای جهانی شدن در 17 صفحه مجزا از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

جهانی شدن

مدلهای جهانی شدن

ریموند وارتون

مدلهای فرایندی جهانی شدن

مدل INV

مدل تولد جهانی

رویكرد شبكه

رویكرد اقتصادی

مدل 3D-PLC

تجارت الكترونیك

علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک

مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

حذف نسبی واسطه ها

افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان     

سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی          

مزایای دیگر استفاده از تجارت الکترونیک  

مشکلات به کارگیری تجارت الکترونیک

انواع تجارت الکترونیک       

تجارت Business to Business-B2B

تجارت Business to Consumer-B2C

تجارت Consumer to Consumer -C2C

تجارت Business to Administration-B2A

تجارت Administeration-C2A  Consumer to

رابطه تجارت الكترونیكی و جهانی شدن

نظریه پیترسون

مطالعات كرامر

مطالعات رانسون

مطالعات دو

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

بخشی از متن

یكی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با كاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الكترونیك و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود كه درنتیجه كارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونیك است.كه عناصر آن بازار الكترونیك، تبادل الكترونیك داده و تجارت اینترنتی هستند كه مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الكترونیك برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت كافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است.

مشاهده قیمت و دانلود