پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود_ملزومات و فرضیات طراحی) در 117 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

تصویر محصول پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود_ملزومات و فرضیات طراحی) در 117 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

مراحل بهسازی

برداشتهای اولیه

جمع آوری اطلاعات

ارزیابی وضعیت موجود

ارئه گزارش آسیب پذیری کیفی

تهیه اطلاعات تفصیلی

مشخصات مصالح(مدارک،انجام آزمایشات)

تهیه نقشه های وضع موجود

ارائه گزارش آسیب پذیری کمی

روشهای عمومی بهسازی

انتخاب گزینه برتر و تهیه نقشه های اجرایی

برآورد

توجیه اقتصادی

تهیه مشخصات فنی

اسناد مناقصه

مشاهده قیمت و دانلود