پاورپوینت بررسی آناتومی و حرکات تنه (انسان)

پاورپوینت بررسی آناتومی و حرکات تنه (انسان) در 116 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

تصویر محصول پاورپوینت بررسی آناتومی و حرکات تنه (انسان)
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت بررسی آناتومی و حرکات تنه (انسان) در 116 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

فهرست مطالب

ستون مهره ها
ساختار ستون مهره ها
تعداد مهره ها
ساختار یک مهره
انحناهای ستون مهره ای:
نوع مفاصل در ستون مهره ها
ساختار دیسک
نوع بافت دیسک بین مهره ای
آنالوس فیبروزوس (لیف حلقوی - غضروفی)
نوکلئوس  پولپوزوس (هسته گوشتی- مایع)
انواع دیسک
ليگامنت هاي تنه و ستون فقرات 
ليگامنت فلاو(زرد) ligamenta flava 
ليگامنت طولي قدامي Anterior longitudinal ligament
ليگامنت طولي خلفي Posterior longitudinal ligament
ليگامنت فوق خاري Supraspinous ligament 
ليگامنت بين عرضي Intertransverse ligament 
دنده ها
ساختار دنده ها
جناغ سینه
مفاصل قدامی قفسه سینه
دیافراگم diaphragm
عضلات بخش خلفی تنه
حرکات در ستون مهره ها
اعمال حرکتی مهره و دیسک
بخش های عملی ستون مهره ها
عضلات فلکسور ستون مهره ها
عوامل محدود کننده فلکشن
عضلات اکستنسورستون مهره ها
استقامت ستون مهره ها
حرکات در قفسه سینه
تجزیه و تحلیل حرکت دراز نشست
تقویت عضله راست شکم
تقویت عضله ی مورب داخلی شکم 
تقویت عضله ی مورب داخلی شکم 
منابع

مشاهده قیمت و دانلود