پاورپوینت بررسی رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهش های روان شناسی

پاورپوینت بررسی رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهش های روان شناسی در 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

تصویر محصول پاورپوینت بررسی رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهش های روان شناسی
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهش های روان شناسی در 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

فهرست مطالب

فرضية اساسی
مفهوم دانش عينی، خِرد، و روش شناسی
عنوانهای بحث
کمّی­گرايی و آماری­نگری بی­رويه در روش­شناسی پژوهشهای روان­شناسی در ايران 1
رويکردها و طرحهای کمّی در پژوهشهای روان­شناسی 
مطالعة موردی case study
طرحهای روايتی narrative
تئوری زمينه­ای grounded theory
روش تاريخی historical method
قوم­نگاری ethnography
پديدارشناسی phenomenology
تحقيق در عمل يا اقدام پژوهی action research
تحليل گفتگو discourse analysis
رويکرد ترکيبی mixed method approach
انواع روشهای ترکيبی
پنج شکل مهم از طرح­های ترکيبی
تصميم­گيری خردمندانه در به­کارگيری رويکردهای کمّی و کيفی و ترکيبی

مشاهده قیمت و دانلود