پاورپوینت بررسی جامع سلول، فیزیولوژی

پاورپوینت بررسی جامع سلول، فیزیولوژی در قالب 55 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

تصویر محصول پاورپوینت بررسی جامع سلول، فیزیولوژی
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت بررسی جامع سلول، فیزیولوژی در قالب 55 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

انواع سلول

اندازه سلول

نظریه سلولی

تاریخچه

اعمال حیاتی سلول

عمر سلول

دوره زندگی سلول شامل دو مرحله است

آب

یونها

پروتئین

لیپید

کربوهیدرات

سازمان سلول

غشای سلول:Cell membrane))

لیپیدهای غشای سلول

پروتئین های غشای سلول

پروتئین سراسری

انتقال پایه

انتشار  Diffusion

انتقال فعال active transport

انتشار به دو صورت انجام می گیرد

انتشار ساده از دو مسیر صورت می گیرد

انتقال فعال هم به دو صورت انجام می گیرد

سیتوپلاسم :Cytoplasm

شبكه آندو پلاسمی Endoplasmic reticulum))

شبكه آندوپلاسمی خشن : Rough ER

شبكه آندوپلاسمی صاف :Smooth ER

كمپلكس گلژی : Golgi Apparatus

عمل دستگاه گلژی

میتوكندری Mitochondrion))

وظایف میتوکندری

ریبوزوم Ribosome))

لیزوزوم lysosome

سانتروزوم : Centerosome

انکلوزین سلول:Cell inclusion))

مهم ترین انكلوزیون های سلول عبارتند از

اسكلت سلول Cytoskeleton

میکروتوبول ها

میكروفیلامان

نوروفیلامان

هسته Nucleus

اجزای ساختمان هسته

غشای هسته یا پوشش هسته(Nuclear envelope)

شیره هسته

کروماتین هسته

هستک

کار هسته

فرایند کنترل هسته به وسیله ژن ها عبارتند از

تقسیم سلول :(Cell Divition)

دو نوع تقسیم سلولی وجود دارد

تقسیم سلول سوماتیک  (Somatic CD)

تقسیم سلول تولید مثل(Reproductive)

حرکت سلول

اختلالات سلولی

سرطان(cancer)

 

بخشی از متن

اندازه و شکل هرسلول به کار آن بستگی دارد:
سلول عصبی طویل است وطول آن ممکن است به 1متر برسد.
سلول های عضلانی طولی در حدود چند cm دارند.
گلبول های قرمز قطری حدود  7/30تا 8میکرون دارند.
واحد اندازه گیری سلول و اجزای آن میکرومتر یا میکرون و واحد وزن ملکول دالتون است.
عامل محدود کننده اندازه سلول نسبت سطح به حجم است.

مشاهده قیمت و دانلود