فایل اتوکد پلان بیمارستان (طبفات ، نماها ، مقاطع و پرسپکتیو)

فایل اتوکد پلان بیمارستان (طبفات ، نماها ، مقاطع و پرسپکتیو) قابل دانلود با فرمت dwg

تصویر محصول فایل اتوکد پلان بیمارستان (طبفات ، نماها ، مقاطع و پرسپکتیو)
مشاهده قیمت و دانلود

فایل اتوکد پلان بیمارستان (طبفات ، نماها ، مقاطع و پرسپکتیو و ... ) . قابل دانلود . با فرمت dwg

 

 

این فایل دارای

پلان طبقات بیمارستان

نما اصلی و جنوبی و غربی بیمارستان 

مقطع طولی و عرضی بیمارستان 

پرسپکتیو بیمارستان و ....

می باشد. 

مشاهده قیمت و دانلود