فایل اتوکد پلان ویلا

نمونه دوم فایل اتوکد پلان ویلا

تصویر محصول فایل اتوکد پلان ویلا
مشاهده قیمت و دانلود

نمونه دوم فایل اتوکد پلان ویلا

 

 

این فایل دارای پلان طبقات ویلا- نما اصلی و جنوبی و غربی ویلا – مقطع طولی و عرضی ویلا - پرسپکتیو ویلا – رندرهای داخلی و خارجی متفاوت از ویلا و .... می باشد. 

مشاهده قیمت و دانلود