فایل اتوکد پلان ویلا (طبقات ، مقاطع ، رندر ها)

فایل اتوکد پلان ویلا (طبقات ، مقاطع ، رندر ها) در قالب فایل اتوکد

تصویر محصول فایل اتوکد پلان ویلا (طبقات ، مقاطع ، رندر ها)
مشاهده قیمت و دانلود

فایل اتوکد پلان ویلا ( طبقات ، مقاطع ، رندر ها ) در قالب فایل اتوکد

 

 

 

این فایل دارای پلان طبقات ویلا- نما اصلی و جنوبی و غربی ویلا – مقطع طولی و عرضی ویلا - پرسپکتیو ویلا – رندرهای داخلی و خارجی متفاوت از ویلا و .... می باشد. 

مشاهده قیمت و دانلود