پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین

پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین در 135 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

تصویر محصول پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین در 135 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول
شناخت و مقدمه (كليات روستا)
معرفي جغرافيايي استان
دليل انتخاب نام اين روستا
نقشه بافت روستا
فصل دوم
نقشه ها
نقشه كيفيت ابنيه 
نقشه مالكيت ابنيه
نقشه زمين هاي خالي درون روستا 
نقشه راهها
نقشه ادواري
نقشه جهت وزش بادها     
نقشه كاربري اراضي
نقشه شيب بندي معابر
نقشه بافت روستا
نقشه قدمت بناهاي روستا
نقشه خانه هاي قديمي و نوساز
اسكيس ها 
عكس ها
فصل سوم
موقعیت جغرافیایی استان قزوین
اقلیم استان قزوین
اقلیم آب و هوایی
گسل‌ها 
گسل‌ نرمال یا عادی 
گسل مطابق 
ارتفاعات 
خشکی و خشکسالی
بررسی وضعیت خشکسالی
تحلیل بارندگی دراز مدت ایستگاه قزوین 
شناخت روند بارندگی ایستگاه قزوین 
رطوبت 
توپوگرافي
درجه حرارت
جنگل و مرتع
صنعت 
شبكه ارتباطي
بررسی کاربري مذهبی
فصل چهارم
جدول و ضعیت تغییرات جمعیت در حوزة نفوذ مستقیم روستاي زرشک
جدول جمعیت و نرخ رشد و بعد خانوار و تعداد خانوار روستاي زرشک طی سالهاي 88-55
جدول آمار دانش آموزان مقطع دبستان روستاي زرشک
جدول تحولات جمعیت دهستان اقبال غربی از 1355 تا1388
جدول سطوح و سرانه کاربريهاي موجود و پیشنهادي روستاي زرشک
فصل پنجم
كليات
وضعیت مهاجرت روستا 
اقتصادي
عوامل اقتصادي
ارزش اقتصادي
عوامل فرهنگی
فصل ششم
منابع تامين آب اعم از آب شرب و كشاورزي
حركت آب در سطح بافت روستا
نحوه دفع آبهاي سطحي و محل تخليه آن
منابع آب
آب هاي زيرزميني
غسالخانه
گورستان
شبكه برق
پست و مخابرات
خدمات اداري _روستايي 
خدمات رفاهي
خدمات اداري
خدمات بهداشتي
خدمات تفريحي _ورزشي
خدمات فرهنگي
خدمات تاسيسات و تجهيزات
خدمات انتظامي
فضاي مذهبي 
پرسشنامه
جداول
ميزان توليد سطح زير كشت محصولات كشاورزي در روستا و حوزه نفوذ
منابع آب كشاورزي و حوزه نفوذ
تعداد دام در روستا و حوزه نفوذ
توزيع خدمات در روستا و حوزه نفوذ 
امكانات و خدمات موجود در مركز بهداشت روستا
تغييرات جمعيتي روستاي زرشك طي سالهاي 70-85
تركيب جمعيت فعال و غير فعال  روستاي زرشك
جمعيت روستاي زرشك به تفكيك گروه سني 
مشخصات واحد آموزشي

مشاهده قیمت و دانلود