پاورپوینت بررسی روستای آفتابدار قزوین

پاورپوینت بررسی روستای آفتابدار قزوین در 119 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

تصویر محصول پاورپوینت بررسی روستای آفتابدار قزوین
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت بررسی روستای آفتابدار قزوین در 119 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

 

فهرست مطالب
بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی
مشخصات عمومی استان قزوین
تقسیمات کشوری
شناخت و بررسی علل پیدایش روستا
مراحل رشد و توسعه ادواری
بررسی نحوه توزیع کاربری موجود ومحاسبه سطوح مربوطه
کاربری مسکونی
کاربری اراضی آموزشی,بهداشتی درمانی, تاسیسات و تجهیزات
کاربری اراضی فرهنگی مذهبی,تجاری خدماتی,بایر,ورزشی
بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا
شناخت کیفیت ابنیه روستا
ابنیه تاریخی
بررسی طبقات ابنیه
اسکیس روستا
رلوه خانه های روستا
شناسایی موقعیت روستا
معرفی روستا به لحاظ جغرافیایی
موقعیت طبیعی و توپوگرافی
زمین شناسی
گسل فشاری شمال قزوین
بررسی وضعیت لرزه خیزی منطقه
مرتع و جنگل
بررسی شبکه های ارتباطی روستا
سطح بندی معابر 
پوشش معابر
طول و عرض معابر
راههای ارتباطی
ساختار جمعیت
ساختار سنی و جنسی جمعیت
بررسی اوضاع جمعیتی
نرخ رشد
ساخت جنسی
ساخت سنی
بررسی ویژگیهای جمعیتی روستای آفتابدر
بررسی موقعیت شهرستان در استان
سابقه تاریخی
ویژگیهای اقتصادی
فعالیت خدماتی
بررسی نحوه مدیریت و اداره روستا
شناخت و تعیین محدوده محلات و بررسی نطفه و مرکز محله
حوزه نفوذ
آب آشامیدنی
میزان سواد
وضع اشتغال روستا
بررسی تاسیسات زیر بنایی
برررسی مصالح موجود و کاربری آنها
آبهای سطحی و زیر زمینی
حوزه آبریز جنوبی
آبهای زیر زمینی

فهرست جداول

جدول شماره 1 : مشخصات فضاي كاربري روستا در وضع موجود 
جدول شماره 2 : كاربري اراضي وضع موجود و روستا 
جدول شماره 3 : مالكيت ابنيه اي روستا در وضع موجود  
جدول شماره 4 : انواع كيفيت و تعداد واحد ساختماني و سهم هر نوع كيفيت ابنيه روستا 
جدول شماره 5 : تعداد طبقات ابنيه روستاي آفتابدر در وضع موجود 
جدول شماره 6 : انواع راههاي شهرستان قزوين در سال 1381
جدول شماره 7 : تعداد جمعيت ، بعد خانوار و نرخ رشد 75 ـ 1355 روستا 
جدول شماره 8 : مشخصات جمعيت  شهرستان قزوين در سال 1375 
جدول شماره 10و9 : ساختار سني و جنسي جمعيت روستاي آفتابدر 
جدول شماره 11 : تعداد جمعيت ، خانوار ، ميزان مرگ و مير و تولد از سال 83ـ80
جدول شماره 12 : مساحت اراضي زراعي 
جدول شماره 13 : انواع و تعداد دامهاي موجود
جدول شماره 14 : نسبت باسوادي جمعيت 6 سال و بيشتر روستا سال 75ـ 65
جدول شماره 15 : شاخص هاي اشتغال
جدول شماره 16 : پيش بيني جمعيت روستا براي سالهاي 93ـ1388 

فهرست نقشه ها
نقشه تقسيمات سياسي
نقشه رشد و توسعه ادواری
نقشه تاسیسات و تجهیزات
نقشه كاربري وضع موجود
نقشه مالكيت اراضي
نقشه تراکم ابنیه و مصالح
نقشه كاربري اراضی پيشنهادي
نقشه ورودی و خروجی های روستا
نقشه درجه بندی و شیب معابر
نقشه محدودیت ها و امکانات تو سعه روست

مشاهده قیمت و دانلود