مقاله بررسی دولت ،کارآفرینی و توسعه منطقه ای

مقاله بررسی دولت ،کارآفرینی و توسعه منطقه ای از سری مقالات معتبر همایش کارآفرینی در 25 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

تصویر محصول مقاله بررسی دولت ،کارآفرینی و توسعه منطقه ای
مشاهده قیمت و دانلود

مقاله بررسی دولت ،کارآفرینی و توسعه منطقه ای از سری مقالات معتبر همایش کارآفرینی در 25 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

 

 

 

چکیده

 

نقش و اهمیت كارآفرینی به عنوان محرك توسعه، در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از گذشته نزد دولت‌، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان كشور مطرح می‌باشد. به دلیل ارتباط تنگاتنگ خلاقیت و كارآفرینی، بسیاری از كشورهای توسعه یافته براساس شرایط، امكانات و نظام ارزشی و اقتصادی خود اقدام به طراحی و اجرای نظامی تحت عنوان نظام ملی نوآوری نموده‌اند و از سال 1970 به بعد دولت‌ها به تحقیقات در زمینه كارآفرینی از طریق تشویق رشد شركت‌های كوچك و انجام تحقیقات در خصوص نوآوری‌های صنعتی توجه نموده‌اند. طی چند سال اخیر، دولتها به طور جدی به تشویق كارآفرینی پرداخته‌اند. با توجه به ساختار اقتصادی – اجتماعی و سیاسی كشورها، نیاز كارآفرینان نیز متفاوت است. بنابراین شناخت و آگاهی نسبت به این نیازها برای تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ضروری است. در این خصوص دولت‌ها با فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای شروع فعالیت كارآفرینان نقش مؤثری در توسعه كارآفرینی ایفا می‌نمایند. ارتقاء مهارتهای انسانی از طریق اموزش، ارائه خدمات گسترده مشاوره‌های مالی و مدیریتی، توسعه شبكه‌های اطلاع‌رسانی از طریق اینترنت و... از جمله اقداماتی است كه دولت با همكاری بخش‌های غیردولتی می‌تواند در راستای توسعه كارآفرینی انجام دهد.

 

 

 

واژه های کلیدی :      دولت -کارآفرینی - توسعه منطقه ای

 

فهرست مطالب :

 

 

_1مقدمه

 

_2تعاریف کارآفرینی :

 

_3سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی

 

_4 سابقه كارآفرینی در ایران

 

_5بررسی وضعیت کارآفرینی در ایران :

 

متغیرهای ساختار اقتصاد ملی

 

1-آزادی اقتصادی

 

2- تشویق رقابت

 

3- شاخص های سهولت كسب و كار

 

4- شاخص‌های بازار مالی

 

5- شاخص تورم

 

6- سیاستهای پولی

 

7- متغیر های جمعیتی و نرخ بیكاری

 

8- اندازه دولت

 

9- وضع مالی دولت

 

 10- رشد بهره وری

 

_6برخی از سیاست ها و برنامه های دولت در جهت افزایش فعالیت های کارآفرینی

 

1-طرح بنگاه های زود بازده

 

2- اقدامات بانك كشاورزی

 

3- آیین نامه های اجرایی دولت

 

4- قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی

 

7-نقش دولت در توسعه كارآفرینی

 

_8راهكارهای توسعه كارآفرینی توسط دولت شامل موارد زیر می‌باشد:

 

1-كوتاه مدت:

 

2- میان مدت:

 

3- بلند مدت:

 

_9سیاست‌های توسعه منطقه‌ای:

 

_10برنامه سوم توسعه و آموزش کارآفرینی 

 

1 - فرهنگ سازی و ترویج روحیه کارآفرینی 

 

2 - اصلاحات ساختاری و نهادسازی 

 

3 - ایجاد موسسات آموزشی دولتی - خصوصی 

 

4 - پرورشگاههای کسب و کار کوچک 

 

5 - آموزش کارآفرینی 

 

6 - آموزشهای از راه دور و رسانه ای 

 

7 - نقش اطلاع رسانی دولت 

 

11-نتیجه گیری

 

  . منابع و ماخذ

مشاهده قیمت و دانلود