مقاله کار آفرینی و نقش آن در اشتغال و توسعه

کار آفرینی و نقش آن در اشتغال و توسعه از سری مقالات معتبر همایش ملی کارافرینی در 11 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

تصویر محصول مقاله کار آفرینی و نقش آن در اشتغال و توسعه
مشاهده قیمت و دانلود

کار آفرینی و نقش آن در اشتغال و توسعه از سری مقالات معتبر همایش ملی کارافرینی در 11 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

 

 

 

 

 

چکیده :

 

 

در جهان رقابتی امروز سازمان ها و کشورهایی موفق هستند که قادر به بهره گیری بیشتر از اطلاعات و دانش باشند ، چرا که دیگر مواد اولیه ، زمین و سایر مواد طبیعی منبع مهم و اساسی بشمار نمی روند و برخلاف گذشته ثروتمندترین مردم، افراد دانش مدار و کارآفرین می باشند که پیشه ی آنها کار آفرینی است. از این رو بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه بهره گیری از کارآفرینی را آغاز نموده اند و این در قالب تدوین استراتژی ها ، سیاست ها و برنامه های علمی جهت توسعه و تقویت روحیه و رفتار کارآفرینی در جوامع است و کار آفرینان به واسطه ویژگی ها و قابلیت هایی که دارنداز عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. در این مقاله مفهوم کارآفرینی و کارآفرین ، نقش آن در اشتغال و سازمان برای نیل به جامعه ای توسعه یافته و پیشرو تبیین شده است .

 

 

 

واژه گان کلیدی: کارآفرینی ، اشتغال، توسعه

 

 

 

فهرست مطالب :

 

مقدمه

 

عمده دلایل توسعه کارآفرینی به شرح ذیل بیان می شود

 

مفهوم کارآفرینی و کارآفرین

 

انواع کار آفرینی

 

نقش کارآفرینی در اشتغال

 

گام اول : آغاز کار یک مبارزه است

 

گام دوم : یافتن یک زمینه کاری مناسب

 

گام سوم : راه اندازی شرکت خود

 

گام چهارم : استخدام کارمند و تنظیم روابط خود با آنان

 

گام پنجم: با تکیه بر سه اصل زیر راه خود را هموار کنید

 

گام ششم : غلبه بر نگرانی های خود

 

گام هفتم : اداره ی کسب وکار

 

ضرورت کارآفرینی در سازمان

 

نتیجه گیری

 

منابع و مآخذ

مشاهده قیمت و دانلود