مقاله زنان کارآفرین ایرانی و چالشهای فراروی کارآفرینی زنان در ایران

زنان کارآفرین ایرانی و چالشهای فراروی کارآفرینی زنان در ایران از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در 20 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

تصویر محصول مقاله زنان کارآفرین ایرانی و چالشهای فراروی کارآفرینی زنان در ایران
مشاهده قیمت و دانلود

زنان کارآفرین ایرانی و چالشهای فراروی کارآفرینی زنان در ایران از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در 20 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

 

 

 

 

 

چکیده

 

 

 زنان حدود نیمی از جمعیت کشور و بخش قابل توجهی از جمعیت فعال اقتصادی را به خود اختصاص داده و نسبت آنان در جامعه تحصیلکرده هم‌چنان رو به تزاید است. اما هنوز سهم شایسته‌ای در اقتصاد ملی به‌دست نیاورده‌اند. با آنکه افزایش زنان تحصیلکرده می‌تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شود و فرصت‌ها را برای تسریع روند توسعه فراهم سازد ، اما فقدان تناسب میان بازار کار و نظام آموزشی از یک سو و کمبود شغل و مهیا نبودن امکانات لازم برای پرورش ایده های خلاق از سوی دیگر شرایط را برای استفاده مناسب از این ظرفیت عظیم فراهم نمی سازد. در این راستا کارآفرینی ساز و کاری است که می‌تواند در برون رفت از این معضل مؤثر واقع شود. لذا در این مقاله ابتدا مروری بر مفهوم کارآفرینی و تعاریف مختلف از صاحب نظران گوناگون آورده شده و  با یک رویکرد آینده نگر سعی دارد چالشهایی را که در سر راه کارآفرینی زنان وجود دارد را بیان نماید.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب :

 

مقدمه

 

پیشینه تحقیق

 

تعریف کارآفرینی

 

ویژگیهای روانشناختی زیادی در ادبیات كارآفرینی معرفی شده‌اند اما وجوه مشترك آنها عبارت‌اند از

 

ویژگیهای كارآفرینان زن 

 

کارآفرینی در ایران

 

دلایل نیاز به درس کارآفرینی در دانشگاههای کشور

 

زنان، به عنوان یکی از عاملان توسعه پایدار

 

عدالت جنسیتی گامی در جهت تسریع روند کلی توسعه

 

ریشه محدودیت ها و تبعیض های پیش روی کار آفرینی زنان

 

محدودیت عمده برای زنان کا رآفرین به شرح زیر می باشد

 

وضعیت اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران

 

مروری بر کار آفرینی زنان

 

عوامل موفقیت کارآفرینی زنان

 

الف ) وجود مهارتهای ارتباطی 

 

ب ) وجود مهارتهای مردمی 

 

ج ) استفاده از تفکر شبکه ای

 

د ) برقراری توافق

 

ه ) توانایی در ایجاد و گسترش روابط حسنه

 

چالش های فراروی زنان کارآفرین در آینده

 

نتیجه گیری

 

منابع

مشاهده قیمت و دانلود