مقاله تعامل دانشگاه و صنعت در ارتباط با کار آفرینی همگام با توسعه ملی

تعامل دانشگاه و صنعت در ارتباط با کار آفرینی همگام با توسعه ملی از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در 9 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

تصویر محصول مقاله تعامل دانشگاه و صنعت در ارتباط با کار آفرینی همگام با توسعه ملی
مشاهده قیمت و دانلود

تعامل دانشگاه و صنعت در ارتباط با کار آفرینی همگام با توسعه ملی از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در 9 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc

 

 

 

 

 

چکیده:

 

دانش و فناوری در توسعه و پیشرفت كشورها به خصوص كشورهای در حال توسعه نقش عمده ای ایفا می نماید. به نحوی که ابزارهای لازم برای مقابله با مشكلات خاص را مهیا می نماید. این امر در صورتی می تواند با موفقیت مواجه گردد كه تعامل مناسبی میان دانشگاه و صنعت برقرار گردد،ضمن اینکه از تمامی پتانسیل های موجود دانشگاه و صنعت در ارتباط با کارآفرینی بهره مند شد. دانشگاه با در اختیار داشتن اساتید و دانشجویان خلاق و نوآور كه در زمینه های تخصصی و پژوهشی فعالیت می نمایند نقش كلیدی در راهبری تمامی نیازهای سازمان ها به ویژه صنعت دارد. این موضوع باعث شده است نگرش مراكز صنعتی در بهره مندی از دانشگاه ها و امكانات موجود بیشتر از گذشته مورد توجه واقع شود.یكی از موضوعات كلیدی در تعامل دانشگاه و صنعت موضوع كارآفرینی می باشد. در این مقاله سعی داریم تعامل دانشگاه و صنعت، وظایف ، تعهدات ، موانع و راهكارهای موجوددر ارتباط با کارآفرینی را مورد مطالعه قرار دهیم.

 

واژه های کلیدی: دانشگاه، صنعت، ارتباط دانشگاه و صنعت ،کارآفرینی.

 

 

 

فهرست مطالب :

 

مقدمه

 

تاریخچه

 

وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت دربرخی از  کشورها

 

کارآفرین1

 

ارتباط دانشگاه و صنعت درایران

 

نقش دانشگاه و موسسات پژوهشی و کاربردی در توسعه صنعت

 

پارک های علم وفناوری

 

کانون های تفکر

 

اهداف آموزش کارآفرینی

 

دانشگاه کارآفرین

 

اهداف و محتوی آموزش کارآفرینی

 

توسعه کار آفرینی در ارتباط با صنعت و فناوری

 

وظیفه وتعهد دانشگاه

 

وظیفه وتعهد صنعت

 

انتظار برخی از صاحبان صنایع در باره عملکرد دانشگاه ها

 

انتظار از دانشگاه درباره آموزش کارآفرینی

 

 نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی به عنوان یک نوآوری

 

موانع برقراری ارتباط صنعت ودانشگاه

 

راهکارهای تعامل صنعت ودانشگاه در ارتباط با کارآفرینی

 

نتیجه گیری

 

منابع و مآخذ

مشاهده قیمت و دانلود