نقشه اتوکدی روستای یله گنبد استان قزوین

نقشه اتوکدی روستای یله گنبد استان قزوین شامل 19 فایل اتوکدی قابل ویرایش

تصویر محصول نقشه اتوکدی روستای یله گنبد استان قزوین
مشاهده قیمت و دانلود

نقشه اتوکدی روستای یله گنبد استان قزوین شامل 19 فایل اتوکدی قابل ویرایش

 

 

شامل 19 فایل اتوکدی قابل ویرایش:

تقسیمات سیاسی کشوری

استان قزوین

بخش کوهین

ایلات قاقازان شرقی

طرح برداشتی

طرح پیشنهادی

مالکیت

برداشت کاربری روستا

کیفیت کعابر روستا

آشنایی با گسترش روستا

تعداد طبقات روستا

مصالح و نمای خانه

اسکلت خانه های روستایی

محله بندی روستا

کیفیت خانه های روستایی

سلسله مراتب راه های روستایی

شیب بندی روستا

محدوده گسترش

ارزش املاک

به همراه لجنت تمامی رنگ ها و لایه های ترسیمی

مشاهده قیمت و دانلود