نقشه اتوکدی روستای کندر

نقشه اتوکدی روستای کندر در 13 نقشه کامل و بی نقص

تصویر محصول نقشه اتوکدی روستای کندر
مشاهده قیمت و دانلود

نقشه اتوکدی روستای کندر در 13 نقشه کامل و بی نقص

 

 

این فایل شامل نقشه های اتوکدی :

مالکیت

برداشت کاربری روستا

کیفیت کعابر روستا

آشنایی با گسترش روستا

تعداد طبقات روستا

مصالح و نمای خانه

اسکلت خانه های روستایی

محله بندی روستا

کیفیت خانه های روستایی

سلسله مراتب راه های روستایی

شیب بندی روستا

محدوده گسترش

ارزش املاک

مشاهده قیمت و دانلود