تحقیق آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانی به همراه نمودار

تحقیق آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانی به همراه نمودار در 8 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول تحقیق آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانی به همراه نمودار
مشاهده قیمت و دانلود

تحقیق آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانی به همراه نمودار در 8 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

 

 

مقدمه:

 

 

 

می خواهیم بدانیم که ایا ارتباطی بین نمره ی مستمر و نمره پایانی وجود دارد

 

که برای فهمیدن این موضوع ما نمره مستمر و پایانی چند دانش اموز را مورد برسی قرار داده ایم

 

که در این بررسی شیش دانش اموز را که نمره ی مستمر انها از نمره پایانی انها بیشتر است

 

را مورد برسی قرار داده ایم و در این بررسی اول میانگین نمره پایانی و بعد میانگین نمره پایانی

 

را حساب کرده ایم و بر طبق همین میانگین بررسی خود را انجام داده ایم .

مشاهده قیمت و دانلود