تحقیق آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل)

تحقیق آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل) در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

تصویر محصول تحقیق آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل)
مشاهده قیمت و دانلود

تحقیق آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل) در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

 

 

 

 

فهرست مطالب :

 

 

 

داده ها    

 

جدول فراوانی 

 

نمودار میله ای    

 

نمودار مستطیلی    

 

نمودار دایره ای   

 

نمودار چند بر فراوانی   

 

نمودار ساقه و برگ  

 

مد  

 

نمودار جعبه ای   

 

میانگین 

 

واریانس  

 

انحراف معیار   

 

ضریب تغییرات 

 

مقدمه :

 

 

 

 هدف ها ی  اصلی آمار عبارتند از:

 

الف) انجام استنباط درباره جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه ای.

 

 ب) سنجش میزان عدم حتمیتی كه در این استنباط ها وجود دارد. علمی كه برای رسیدن به هدف های فوق اهمیت دارد, عبارتست از طرح ریزی فرایند و دامنه نمونه گیری به طور یكه مشاهدات مبنایی برای استخراج استنباط های معتبر تشكیل دهند.

 

 دلایل برگزاری دورهكلاس های كاربردی آمار در موسسه ایران زمین:

 

قرن بیستم شاهد افزایش روز افزون كاربرد استدلال آماری در تمامی رشته های علوم و حتی در علوم انسانی بوده است. در نتیجه, امروزه آشنایی دانشجویان با اصول و تكنیك های پایه ای تحلیلی آماری در اكثر دوره های علمی و حرفه ای اهمیت خاص دارد.

 

خوشبختانه درك بسیاری از مفاهیم اساسی آمار نیاز به دانش ریاضی پیشرفته ندارد. مقصود ما در این دوره, ضمن معرفی طیف وسیعی از تكنیك های آماری كه كاربرد گسترده ای دارند, آشنایی دانشجو با این روش ها و آگاه كردن او از محدودیت های آنها و نحوه اعمال این روش ها با نرم افزار SPSS و در صورت لزوم با سایر نرم افزارهای آماری می باشد.

 

مشاهده قیمت و دانلود