پاورپوینت بررسی مسجد تاریخانه دامغان

پاورپوینت بررسی مسجد تاریخانه دامغان در 65 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

تصویر محصول پاورپوینت بررسی مسجد تاریخانه دامغان
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت بررسی مسجد تاریخانه دامغان در 65 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
موقعیت بنا
بناهای مهم شهر
معرفی سبک بنا
تصاویر پانورما
معرفی جزئیات معماری بناو تحلیل گرافیکی بنا
پرسپکتیو دید پرنده برای معرفی فضاها
کروکی از بنا
تحلیل و نتیجه کلی
فهرست منابع
فهرست تصاویر
شماره 1 : دید کلی تاریخانه از مناره آن
شماره 2 : نقشه ایران – منبع : سایت نقشه برداری
شماره 3 : نقشه استان سمنان – منبع : سایت نقشه برداری
شماره 4: نقشه هوایی شهر دامغان در استان سمنان - منبع : سازمان  نقشه برداری
شماره 4(الف) : نقشه هوایی شهر دامغان و موقعیت تاریخانه- منبع :Google Erath
شماره 5:نقشه گردشگری شهر دامغان - منبع : دفتر سازمان میراث فرهنگی در تاریخانه
شماره 6: نمای مسجد جامع دامغان
شماره 7: نمای مناره مسجد جامع دامغان از صحن 
شماره 8: نمای آرامگاه پیر علمدار از ورودی
شماره 9: عکس 130 سال پیش آرامگاه پیر علمدار
شماره 10: چشمه علی دامغان در زمان کنونی
شماره 11: چشمه علی در 130 سال پیش- منبع : دفتر سازمان میراث فرهنگی
شماره 12: نمای صحن مسجد تاریخانه 
شماره 13: نمای مسجد تاریخانه - منبع : کتاب معماری ایران اثر پوپ
شماره 14: نمای کنونی مسجد تاریخانه
شماره 15: بخشی از رواق جانبی مسجد تاریخانه
شماره 16: رواق جانبی مسجد تاریخانه
شماره 17: نمای صحن مسجد تاریخانه
شماره 18: شبستان مسجد تاریخانه
شماره 19: شبستان مسجد تاریخانه
شماره 20: بهره گیری از شیوه پارتی در ساخت - منبع : کتاب معماری ایران اثر پوپ
شماره21: ستون های به جا مانده از رواق های غربی
شماره 22: مناره مسجد تاریخانه دامغان در 130سال پیش- منبع: دفتر سازمان میراث فرهنگی
شماره 23: مناره مسجد در زمان کنونی
شماره 24: ورودی ضلع غربی مسجد به مناره
شماره 25: نمای شمالی تاریخانه
شماره 26 : نمای شبستان
شماره 27: نمای جنوبی
شماره 28: شبستان جنوبی
شماره 29: شبستان جنوبی
شماره 30: مسجد تاریخانه دامغان
شماره 31: مسجد فهرج یزد – بنای هم سبک تاریخانه دامغان- منبع : دفتر سازمان میراث فرهنگی
شماره 32: مسجد فهرج یزد- منبع : دفتر سازمان میراث فرهنگی
شماره 33: تصاوير پانورما - منبع : عکسبرداری پژوهشگران

مشاهده قیمت و دانلود