کتاب انگلیسی فرآیندهای تولید (به زبان اصلی ) manufacturing processes

کتاب انگلیسی فرآیندهای تولید (به زبان اصلی ) manufacturing processes در 290 صفحه پی دی اف به زبان انگلیسی

تصویر محصول کتاب انگلیسی فرآیندهای تولید (به زبان اصلی ) manufacturing processes
مشاهده قیمت و دانلود

کتاب انگلیسی فرآیندهای تولید (به زبان اصلی ) manufacturing processes در 290 صفحه پی دی اف به زبان انگلیسی

 

 

این کتاب شامل مباحث زیر است:

 

خواص مواد

 

مواد آهنی

 

مواد غیر آهنی

 

ریخته گری

 

ماشین کاری

 

جوشکاری

 

ساخت

 

مواد غیر فلزی

 

فرآیند های متفرقه

 

و آزمایش

مشاهده قیمت و دانلود