کتابچه راهنمای محاسبات سیستم های الکتریکی قدرت

کتابچه راهنمای محاسبات سیستم های الکتریکی قدرت اثر H Wayne Beaty در 530 صفحه پی دی اف به زبان انگلیسی

تصویر محصول کتابچه راهنمای محاسبات سیستم های الکتریکی قدرت
مشاهده قیمت و دانلود

کتابچه راهنمای محاسبات سیستم های الکتریکی قدرت اثر H Wayne Beaty در 530 صفحه پی دی اف به زبان انگلیسی

 

 

Section 1. Basic Network Analysis

Section 2. Instrumentation

 

Section 3. dc Motors and Generators

 

Section 4. Transformers

 

Section 5. Three-Phase Induction Motors

 

Section 6. Single-Phase Motors

Section 7. Synchronous Machines

Section 8. Generation of Electric Power

Section 9. Overhead Transmission Lines and Underground Cables

Section 10. Electric-Power Networks

 

Section 11. Load-Flow Analysis in Power Systems

 

Section 12. Power-Systems Control

 

Section 13. Short-Circuit Computations

 

Section 14. System Grounding

 

Section 15. Power-System Protection

 

Section 16. Power System Stability

 

Section 17. Cogeneration

 

Section 18. Stationary Batteries

 

Section 19. Electric Energy Economic Methods

 

Section 20. Lighting Design
 

مشاهده قیمت و دانلود