بررسی و بکارگیری کنترل کننده MPPT در مبدل SEPIC

بررسی و بکارگیری کنترل کننده MPPT در مبدل SEPIC در 56 صفحه پی دی اف

تصویر محصول بررسی و بکارگیری کنترل کننده MPPT در مبدل SEPIC
مشاهده قیمت و دانلود

بررسی و بکارگیری کنترل کننده MPPT در مبدل SEPIC در 56 صفحه پی دی اف

 

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

تاریخچه

اصطلاحات خورشیدی

موقعیت کشورایران ازنظرمیزان دریافت انرژی خورشیدی

آشنایی با سیستم های فتوولتائیک

تکنولوژی‌های ساخت سلول‌های فتوولتائیک

مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک برود اول

ذخیره سازی انرژی الکتریکی در باتری‌ها

انواع کاربردهای سیستم‌های فتوولتائیک

سیستم‌های مستقل ازشبکه سراسری برق (Stand Alone)

سیستم‌های متصل به شبکه سراسری برق (Grid Connected)

بار AC و اتصال به شبکه

بار AC و DCواتصال به شبکه

سیستم‌های هیبرید

هارمونیک ها

سری فوریه

شرح مسئله

کارهای دیگران‌

کار انجام شده در این پایان نامه

فصل دوم : مدل سازی سلول های فتوولتائیک و انواع روش های MPPT

مدل سازی سلول های فتوولتائیک

رسم نمودار های مشخصه سلول های فتوولتاییک

مبدل های DC/DC

مبدل باک (buck)

مبدل بوست (boost)

مبدل باک-بوست (buck-boost)

مبدل کاک (cuk)

مبدل سپیک (sepic)

الگوریتم MPPT

روش های MPPT

روش های مستقیم

روش اتصال کوتاه جریان

روش های غیر مستقیم

روش  Perturb & observe 

کنداکتانس افزایشی**** (IC)

روش شبکه عصبی مصنوعی

دقتMPPT ، خطا و بهره وری

فصل سوم : ساختار کانورتر

فصل چهارم : پیاده سازی مبدل SEPIC همراه با کنترل کننده MPPT-IC

فصل پنجم: نتایج شبیه سازی

مشاهده قیمت و دانلود