مقاله بررسی سهم نسبی علاقه و اعتماد در وفاداری مشتری

مقاله بررسی سهم نسبی علاقه و اعتماد در وفاداری مشتری در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول مقاله بررسی سهم نسبی علاقه و اعتماد در وفاداری مشتری
مشاهده قیمت و دانلود

مقاله بررسی سهم نسبی علاقه و اعتماد در وفاداری مشتری در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

خلاصه
مقدمه
نظریه پس زمینه و فرضیات 
وفاداری مشتری
تجربهء علاقهء مشتری
تجربه اعتماد مصرف کننده
روش تحقیق
زمینه
ابزار تحقیق
جمع آوری داده ها
نتایج
بررسی های مدل اندازه گیری 
آزمون فرضیه
بحث
سهم و پیامد های نظری
سهم و عملکرد مدیریتی
محدودیت ها و جهت گیری های آینده

 

 

بخشی از متن

این مطالعه نقش نسبی دو ساختار علاقه و اعتماد را بررسی می کند، بعنوان محرک وفاداری مشتری در یک زمینه خدماتی تجارت با مشتری. یک مرور روی ادبیات روانشناسی و بازاریابی به نقش های بر جسته برای هر دو علاقه واعتماد در رابطه با روابط میان فردی طولانی مدت اشاره میکند.احتمالاً اثر متقابل علاقه و اعتماد از پیش گفته شده در مطالعات قبلی اشاره دارد که مطالعه هر دو عامل بصورت همزمان لازم است. هنوز به دانش نویسنده سهم نسبی علاقه و اعتماد در وفاداری در زمینه روابط خدماتی ( B2C ) هرگز مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه 293 پرسشنامه خود سنجی مصرف کننده معتبر در یک محیط مراقب شده فردی را جمع آوری کرد. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نشان می دهد که تجربه علاقه و اعتماد مشتری هر دو در پیش بینی وفاداری مشتری مهم هستند. با اینحال علاقه یک محرک قویتر وفاداری است تا اعتماد. این مطالعه به درک ما از نیاز ها یا خواسته های گفته نشده مصرف کننده برای علاقه و تائید نیازهایشان برای اعتماد در خدمت رو در رو، کمک کردن به کارمندان خط مقدم و مدیران برای عملکرد بهتر در تلاشهایشان برای ایجاد و حفظ وفاداری مشتری کمک میکند.همچنین این مطالعه یک نظم سراسری نسبی برای ادبیات وفاداری، علاقه و اعتماد در بازاریابی و روانشناسی درست میکند.

مشاهده قیمت و دانلود