پروپوزال امکان سنجی کاربرد صفحات مشبک با الگوی كلاسیک هندسه فرکتالی جهت افزایش پارامترهای عملکردی کلکتور خورشیدی صفحه تخت

پروپوزال امکان سنجی کاربرد صفحات مشبک با الگوی كلاسیك هندسه فرکتالی جهت افزایش پارامترهای عملکردی کلکتور خورشیدی صفحه تخت در 8 صفحه پی دی اف

تصویر محصول پروپوزال امکان سنجی کاربرد صفحات مشبک با الگوی كلاسیک هندسه فرکتالی جهت افزایش پارامترهای عملکردی کلکتور خورشیدی صفحه تخت
مشاهده قیمت و دانلود

پروپوزال امکان سنجی کاربرد صفحات مشبک با الگوی كلاسیك هندسه فرکتالی جهت افزایش پارامترهای عملکردی کلکتور خورشیدی صفحه تخت در 8 صفحه پی دی اف

 

 

توجه : ی پی دی اف است .

 

 

فهرست مطالب :

 

1- مقدمه و معرفی طرح

 

2- اهداف طرح

 

3- فرضیات طرح

 

4- پیشینه تحقیق و بررسی منابع

 

5- مواد و روش اجرا

 

6- منابع

 

7- مراحل اجرا و جدول زمانبندی

 

8- هزینه‌ها

مشاهده قیمت و دانلود