اساس نظری و سابقه تحقیقات روی متغیر افسردگی

اساس نظری و سابقه تحقیقات روی متغیر افسردگی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دارای منابع و پانویس با فرمت docx

تصویر محصول اساس نظری و سابقه تحقیقات روی متغیر افسردگی
مشاهده قیمت و دانلود

اساس نظری و سابقه تحقیقات روی متغیر افسردگی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش دارای منابع و پانویس با فرمت docx

 

 

 

 

مقدمه:

یکی از جنبه‌های عمده هر پژوهش مطالعۀ منابع مربوط به موضوع تحقیق است. مطالعه منابع به پژوهش‌گر کمک می‌کند تا بینشی عمیق در زمینۀ موضوع مورد پژوهش و حوزه‌ای که تحقیق به آن تعلق دارد، کسب کند. مطالعه منابع عبارت از مطالعه کلیه منابعی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش در ارتباط است. برای انجام این بخش تلاش گردیده است که از کتاب‌های مختلف، مقالات علمی، پایان نامه‌ها، سایت های علمی، شریات و مجلات تربیتی استفاده شود.

 

این فصل شامل دو بخش است: بخش اول شامل مبانی نظری تحقیق است که در بردارنده، مفاهیم و بررسی نظریه های مربوط به موضوع تحقیق می باشد و بخش دوم شامل بررسی تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل و خارج از کشور است.

 

2-2-1 تعاریف افسردگی:

ارائه تعریف افسردگی آسان نیست، چرا که پیشنهاد تعریفی که مورد پذیرش همه متخصصان و پژوهش‌گران قرار گیرد، غیر ممکن می‌باشد، حال به برخی از تعاریف عمده افسردگی اشاره می‌کنیم:

 

 در معنای محدود پزشکی، افسردگی به منزله یک بیماری خلق و خو، یا اختلال کنش خلق و خو است. (دادستان،1384).

 

 افت گذرا یا دوام دار تنود عصبی  روانی که به صورت یک مؤلفه بدنی (سر درد ، خستگی‌پذیری، بی‌اشتهایی، بی خوابی، یبوست، کاهش فشار خون و ...) و یک مؤلفه روانی (احساس به پایان رسیدن نیرو، کهتری، ناتوانمندی، غمگینی و ...) نمایان می‌شود (دادستان،1384 ).

 

 سقوط غیر قابل توجیه تنود حیاتی؛ این حالت در قلمرو بدنی با خستگی دائم آشکار می‌شود، در قلمرو شناختی به صورت پراکندگی دقت و مشکل کوشش فکری در قلمرو عاطفی به شکل حالتی مالیخولیایی که با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واکنش همراه است، متجلی می‌شود(دادستان،1384).

 

 حالت روانی ناخوش که با دلزدگی‌، یأس و خستگی‌پذیری مشخص می‌شود و در بیش‌تر مواقع با اضطرابی کم و بیش شدید همراه است(پورافکاری،1388).

 

فهرست مطالب

 

2-2 اختلال‌های خلقی

 

2-2-1 تعاریف افسردگی

 

2-2-2 علائم و نشانه‌های اختلال افسردگی

 

2-2-3 انواع اختلال افسردگی

 

2-2-3-1 اختلال افسردگی خفیف

 

2-2-3-2 اختلال افسردگی متوسط

 

2-2-4-1 نظریه­های زیست شناختی

 

2-2-4 نظریه­های افسردگی 

 

2-2-3-3 اختلال افسردگی شدید

 

2-2-4-2 نظریه­های روان پویایی

 

2-2-4-3 دیدگاه شناختی

 

2-2-4-4 دیدگاه رفتاری

 

2-2-4-5 دیدگاه اصالت وجودی

 

2-2-5 درمان افسردگی

 

2-2-5-2 گروه درمانی 

 

2-2-5-1 شناخت درمانی 

 

2-2-5-3 روان درمانی خانواده

 

2-2-5-4 رفتار درمانی

 

2-3-2 مفاهیم حل مسئله اجتماعی

 

2-2-5-6  درمان با الکترو شوک

 

2-3 پیشینه تحقیق:

 

2-3-1 تحقیقات در ایران:

 

2-3-2 پژوهش‌های خارجی

مشاهده قیمت و دانلود