پاورپوینت آشنایی با وضعیت های صحیح بدن و حرکات اصلاحی

پاورپوینت آشنایی با وضعیت های صحیح بدن و حرکات اصلاحی، در قالب 92 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

تصویر محصول پاورپوینت آشنایی با وضعیت های صحیح بدن و حرکات اصلاحی
مشاهده قیمت و دانلود

پاورپوینت آشنایی با وضعیت های صحیح بدن و حرکات اصلاحی، در قالب 92 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  

فهرست مطالب

نمره  وضعیت بدنی شما چند است ؟

مقدمه

وضعیت بدنی

وضعیت بدنی مطلوب

مزایای وضعیت بدنی مطلوب

انواع وضعیت های  بدنی

نشستن

استانداردهای میز و صندلی و نكات مهم در نشستن

مراحل نشستن

انواع نشستن ها ی نادرست  

عوارض نشستن نادرست

نشستن صحیح

مطالعه کردن

روشهای نادرست مطالعه کردن

روش  های  مطالعه کردن صحیح   و نشستن صحیح  روی میز و نیمکت

مراحل درس خواندن

حمل کیف

حمل صحیح کیف

خوابیدن

انواع خوابیدن های نادرست

انواع خوابیدن های صحیح

مراحل بلند شدن از تختخواب

ایستادن

راه رفتن

قانون های عمومی بلند کردن 

کفش

خصوصیات کفش  مناسب

عوارض کفش نامناسب

حرکات اصلاحی

حیطه توانبخشی

حیطه حركات اصلاحی

انواع ناهنجاری ها

علل بروز ناهنجاری های وضعیتی

عوارض بروز ناهنجاری ها

سنجش قامت یعنی  چه ؟

لزوم سنجش ساختار قامتی چیست ؟

روش ها و وسایل سنجش قامت؟

حركات اصلاحی

وضعیت طبیعی مهره ها

وضعیت صحیح  بدن از پهلو

سرکج

سر به جلو

شانه افتاده

پشت گرد( کیفوز)

کمرگود (لوردوز)

پشت کج (اسکولیوز)

زانوی پرانتزی

زانوی ضربدری

کف پای صاف

تشخیص کف پای صاف

کف پای گود ( پای طاقدیسی )

تشخیص ناهنجاری کف پا از طریق رنگ پوست کف پا

انگشت چکشی

شست  کج

فرورفتن ناخن درانگشتان

نمره  وضعیت بدنی شما چند است ؟

مشاهده قیمت و دانلود