نقشه های اتوکدی روستای شنین در استان قزوین

نقشه های اتوکدی روستای شنین در استان قزوین دارای تمامی فایل های موجود برای ارائه

تصویر محصول نقشه های اتوکدی روستای شنین در استان قزوین
مشاهده قیمت و دانلود

نقشه های اتوکدی روستای شنین در استان قزوین

 

 

 

 

 

فایل های موجود شامل:

 

 

کاربری اراضی

 

شیب عمومی روستا

 

شیب معابر

 

تعیین محدوده

 

تعیین محله بندی

 

مراحل گسترش روستا

 

درجه معابر

 

منوافع توسع روستا

 

جهت توسعه روستا

 

مبلمان شهری و روستایی

 

مالکیت روستا

 

نقشه های پیشنهادی

 

نقشه های پیشنهادی کشاورزی

 

پلان پیشنهادی دامدار

 

وضع موجود

 

و توضیحات در مورد هر نقشه به صورت عکس

 

به اضافه نقشه های هوایی

 

به اضافه طراحی های مورد نیاز برای دروس روستا(پارک و...)به صورت کاملا حرفه ای و حساب شده

 

و...

 

 

 

 

 

 

مشاهده قیمت و دانلود