مقاله بررسی بعد فرکتال شاخصهای موثر بر عملکرد کلتورهای خورشیدی صفحه تخت

مقاله بررسی بعد فرکتال شاخصهای موثر بر عملکرد کلتورهای خورشیدی صفحه تخت در 9 صفحه پی دی اف

تصویر محصول مقاله بررسی بعد فرکتال شاخصهای موثر بر عملکرد کلتورهای خورشیدی صفحه تخت
مشاهده قیمت و دانلود

مقاله بررسی بعد فرکتال شاخصهای موثر بر عملکرد کلتورهای خورشیدی صفحه تخت در 9 صفحه پی دی اف

 

 

فهرست مطالب موجود :

 

چكیده

 

مقدمه: انرژی خورشیدی و فركتال

 

مواد ورش: روش‌های محاسبه عد فركتال

 

نتایج و بحث

 

نتیجه‌گیری كلی

 

پیشنهادات

 

منابع

مشاهده قیمت و دانلود