بررسی استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز

بررسی استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز در 11 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول بررسی استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز
مشاهده قیمت و دانلود

بررسی استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز در 11 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه
دامنه كاربرد
تعاريف
معاملات ارزي
شناخت اوليه
تسعيراقلام ارزي درتاريخ ترازنامه
شناخت تفاوت تسعير- نحوه عمل اصلي
شناخت تفاوت تسعير- نحوه عمل مجاز جايگزين
صورتهاي مالي عمليات خارجي
طبقه‌بندي عمليات خارجي
عمليات خارجي لاينفك ازعمليات واحد تجاري گزارشگر
واحدهاي مستقل خارجي
واگذاري واحد مستقل خارجي
تغيير طبقه‌بندي عمليات خارجي
افشا
تاريخ‌اجرا
مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري    


بخشی از متن

1. یك‌ واحد تجاری‌ می‌تواند فعالیتهای‌ خارجی‌ خود را به‌ دو طریق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاری‌ ممكن‌ است‌ معاملاتی‌ به‌ ارز انجام‌ دهد یا دارای‌ عملیات‌ خارجی‌ باشد. برای‌ انعكاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ كه‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بكار گرفته‌ شود و آثار مالی‌ ناشی‌ از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ شود.

2 . هدف‌ این‌ است‌ كه‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ به‌ نحوی‌ صورت‌ گیرد كه‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد واین‌ اطمینان‌ را ایجاد كند كه‌ صورتهای‌ مالی‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملكرد ارائه‌ می‌دهد. همچنین‌، صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ ، نتایج‌ مالی‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به‌ گونه‌ای‌ كه‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارزی‌ قبل‌ از تسعیر نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، منعكس‌ كند.

مشاهده قیمت و دانلود