بررسی خصوصی سازی با محوریت اصل 44 ،کار آفرینی و توسعه پایدار در اقتصاد ایران

بررسی خصوصی سازی با محوریت اصل 44 ،کار آفرینی و توسعه پایدار در اقتصاد ایران در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول بررسی خصوصی سازی با محوریت اصل 44 ،کار آفرینی و توسعه پایدار در اقتصاد ایران
مشاهده قیمت و دانلود

بررسی خصوصی سازی با محوریت اصل 44 ،کار آفرینی و توسعه پایدار در اقتصاد ایران در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

مبانی نظری خصوصی سازی

تعریف مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی در اقتصاد ایران

پیشینه خصوصی سازی

اهداف خصوصی سازی در اقتصاد

آثار خصوصی سازی در اقتصاد ایران

چالش های خصوصی سازی در اقتصاد ایران

چالش های بخش خصوصی 

تامین منابع مالی

نظام نرخ ارز ثابت

روند خصوصی سازی در كشور های مختلف جهان

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چگونگی اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل44قانون اساسی

اصل 44 قانون اساسی

اهداف اصلی ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی

کارآفرینی و توسعه پایدار

خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها:

منابع و مآخذ

فارسی

انگلیسی

 

بخشی از متن

بخش خصوصی بعنوان یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران تلقی می شود نظر به اهمیت آن و با توجه به اهداف اصل 44 قانون اساسی و کلیات آن و همچنین مسئله کارآفرینی و توسعه پایدار در این مقاله به این موارد پرداخته شده است. نقش کارآفرینی در توسعه پایداراقتصادی از طریق ایجاد اشتغال مولد و سرمایه گذارهای جدید در نیروی انسانی کارآمد از اهمیت بالایی برخوردار است. شناخت صحیح از فرصت ها و استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآفرین در شرایط کنونی اقتصاد ایران  یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد،بنابر این باید  به فرایند کارآفرینی در جامعه رو به توسعه ایران توجه جدی شود. در این راستا بازنگری در سازماندهی و مدیریت منابع انسانی را لازم می سازد. کارآفرینی موجب تحول در سرمایه های اقتصادی، اجتماعی جامعه و همچنین ایجاد توسعه پایدار می شود. انتظار می رود که با توجه به محور های اساسی اصل 44 قانون اساسی برای تسریع در انجام واگذاری بخش های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله کشور، و گسترش کارآفرینی برای دست یابی به توسعه پایدار دولت بتواند گام مثبتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور  با تاكید بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری و جلوگیری از افزایش میزان تورم در اقتصاد ملی بردارد.

 

مشاهده قیمت و دانلود