بررسی نقش و عملکرد بنگاه‌های كوچک و زودبازده اقتصادی و كارآفرین در توسعه اقتصادی و اشتغال

بررسی نقش و عملکرد بنگاه‌های كوچک و زودبازده اقتصادی و كارآفرین در توسعه اقتصادی و اشتغال در 15 صفحه مجزا شاکل جداول مربوط به هر بخش قابل ویرایش با فرمت doc

تصویر محصول بررسی نقش و عملکرد بنگاه‌های كوچک و زودبازده اقتصادی و كارآفرین در توسعه اقتصادی و اشتغال
مشاهده قیمت و دانلود

بررسی نقش و عملکرد بنگاه‌های كوچک و زودبازده اقتصادی و كارآفرین در توسعه اقتصادی و اشتغال در 15 صفحه مجزا شاکل جداول مربوط به هر بخش قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه 

مزیت‌های اقتصادی كسب‌وكارهای كوچك و متوسط

سیمای آماری كارگاه‌های كشور

رویكردهای سیاستی معطوف به بنگاه‌های كوچك و متوسط زودبازده

ارزیابی عملکرد و آسیب شناسی بنگاه های زودبازده اقتصادی و کارآفرین

ارزیابی فرایند اجرا

ارزیابی عملكرد آیین‌نامه اجرایی بنگاه‌های زودبازده

تنگناهای آیین‌نامه اجرایی

از بُعد شیوه‌نامه‌ها

از بُعد مدیریتی، ساختاری و محدودیت‌های اجرایی

مشكلات بنگاه‌های زود‌بازده از بُعد سیستم بانكی

تنگناهای آیین‌نامه از بُعد نظارت

جمع‌بندی ارزیابی عملكرد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی وكارآفرین

آسیب‌شناسی بنگاه‌های كوچك و زودبازده در ایران

پیشنهادهای سیاستی

منابع و مآخذ

 

بخشی از متن

امروزه بنگاه‌های كوچك و متوسط در كاهش فقر و توانمندسازی افراد، ارتقای درجه رقابت‌پذیری، ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه بخش خصوصی و به‌طور كلی رشد و توسعه و اشتغال پایدار اقتصادی نقش و اهمیت ویژه‌ای ایفا می‌كنند. این مقاله بر مزایا و مشكلات اقتصاد ایران در مواجهه با بنگاه‌های كوچك و متوسط زودبازده تأكید دارد و با استفاده از داده های آماری وزارت کار و امور اجتماعی، عملكرد آیین‌نامه اجرائی موسوم به همین عنوان ارزیابی شده است. نتایج حاكی از آن است كه حمایت‌های موجود بیش‌تر قالب سخت‌افزاری داشته و هنوز به مرحله حمایت‌های نرم‌افزاری نرسیده است. در واقع فقدان نظام پشتیبانی منسجم و گسترده از بنگاه‌های كوچك و زودبازده، برای ایجاد پیوندهای ساختاری آن‌ها با یكدیگر و پیوند این بنگاه‌ها با بنگاه‌های بالادستی یا پایین‌دستی خود یكی از ضعف‌های اصلی پیش ‌روی بنگاه‌های كوچك و متوسط در ایران است. در این خصوص ایجاد ستادی با عنوان «راهبری و توانمندسازی بنگاه‌های كوچك زودبازده و متوسط» پیشنهاد می‌شود.

 

مشاهده قیمت و دانلود